Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854822
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)
  Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  ZARZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI Z DNIA 30.10.2015 r.
  Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE).
  Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 15.04.2015 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej
  Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji
  ZARZĄDZENIE NR 7/2015 DYREKTORA PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji dla oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych wytworzonej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji oraz dokumentacj
  Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w dziale księgowym w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji
  Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzielania zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)
  Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE)
  ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 /2013 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacj
  Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)