Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934296
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2015 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad. 1- Zabezpieczenie otworów okiennych sali gimnastycznej w PG nr 1 w Pszczynie. Zad. 2- Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w PG nr 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad.1- Przebudowa i modernizacja piłkochwytów w ZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej nr 41. Zad. 2- Budowa ogrodzenia od strony północnej w PG nr 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Projekt docieplenia ścian i stropodachu wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i cwu w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Projekt docieplenia ścian i stropodachu wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz instalacją centralnego ogrzewania i cwu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej przy ul. Sokoła 10.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad.1- Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych na zapleczu kuchni w SP nr 2 w Pszczynie. Zad. 2- Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych w segmencie sportowym w SP nr 9 w Łące.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Projekt zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na budynek Przedszkola Publicznego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Gen. Karola Świerczewskiego 8.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Remont chodnika od strony wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie chodnika wzdłuż hali namiotowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na :Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 Brzeźcach oraz remont dojścia do szkoły od strony wschodniej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem ocieplenia w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3 - Etap I.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: PRZEGLĄDÓW KOTŁÓW C.O. / osprzętem i aparaturą kontrolno - pomiarową / WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO SEZONU GRZEWCZEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINY PSZCZYNA
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Dostawa kotłów gazowych wiszących kondensacyjnych o mocy 60 kW i 40 kW dla Publicznego Przedszkola Nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Przegląd instalacji gazowej /z wyłączeniem kotłów c.o/ w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoly Podstawwowej n 19 w Brzeźcach oraz remontu dojścia do szkoły od strony wschodniej.
  Ogloszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce przy ul. Jedności 7.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Zad.1 - Remont i malow. pom. w SP 2 w Pszczynie .Zad. 2 - Roboty mal. w ZSPw Piasku. Zad 3 - Rob. mal. w SP 11 w Porębie.Zad. 4 - Rob. mal. w ZSP w Wiśle Wielkiej.Zad.5-Roboty mal.i wym. lamp w SP16
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa i poprawienie akustyki w studio nagrań w PG nr 5 w Studzionce
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa placu zabaw w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie - Etap I
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Zad. 1 Cyklinowanie i malowanie parkietu w ZS nr 2, Zad.2 Roboty malarskie w SP8, Zad. Roboty malarskie w SP nr 12, Zad.4 Roboty nalarskie w PP nr 4. Zad.5 remont pomieszczeń w PG4
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Legalizacja gazomierzy w Publicznym Gimnazjum nr 4 i Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na :Zad 1. Remont pomieszczeń w ZS nr 1 w Pszczynie .Zad. 2. Roboty malarskie w PG nr 1 w Pszczynie. Zad 4. Roboty malarskie w SP 1 nr 1 w Pszczynie. Zad. 3 .Zadanie 3 .Roboty malarskie w SP 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wymiana posadzki z remontem podłoża w Publicznym Przedszkolu nr 2/2 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 5.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad.1- Roboty malarskie w ZSPw Jankowicach. Zad. 2 - Roboty malarskie w ZSPw Łące. Zad.3 -Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44-etap II.
  Ogłoszenie wynku przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach oraz remont dojścia do szkoły od strony wschodniej.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa przebudowa kotłowni gazowej o mocy 284 kW w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej - etap III.
  Wynik ogłoszenia "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI"
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projektwymiany hydrantowej w celu uzyskania wydajności wymaganej w przepisach p.poż.w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2015 Czeęść I , II i III