Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934267
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2015 » Ogłoszenia

Artykuły
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1. Zabezpieczenie otworów okiennych sali gimnastycznej w PG nr1 w Pszczynie . Zadanie 2 - Ocieplenie stropu w PG nr 1 w Pszczynie .
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zadanie 1. Przebudowa piłkochwytów w ZS nr 1 . Zadanie 2. Budowa ogrodzenia od strony północnej w PG nr 4
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zadanie 1 . Wymiana drzwi zewnęt. aluminiowych w SP nr 2 w Pszczynie. Zadanie 2 Wymiana drzwi zewnęt. aluminiowych w ZSP w Łące
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Zabezpieczenie otworów okiennych sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Projekt docieplenia ścian i stropodachu wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i cwu w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Ogłoszenie oprzetarg nieograniczony na : Projekt docieplenia ścian i stropodachu wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz instalacją centralnego ogrzewania i cwu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej przy ul. Sokola 10.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Projekt zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na budynek Przedszkola Publicznego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 8.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont chodnika od strony wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie chodnika wzdłuż hali namiotowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach oraz remont dojścia do szkoły od strony wschodniej.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawa kotłów gazowych wiszących kondensacyjnych o mocy 60 kW i 40 kW dla Publicznego Przedszkola Nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych w Szkołach iPrzedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przegląd instalacji gazowych /z wyłączeniem kotłów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c. o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem docieplenia w PG nr 5 w Studzionce
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane : Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach oraz remont dojścia do szkoły od strony wschodniej.
  Ogłoszenie o przettargu nieograniczonym na usługę: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016".
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce przy ul. Jedności 7
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Roboty remontowe i malarskie w : Zad. 1-Szkoła Podst. nr 2 , Zad.2- Zespół Szkolno Przedszkolny w Piasku, Zadanie 3-Szkoła Podst. nr 11, Zadanie 4-ZSP w Wiśle Wielkiej, Zad.5- ZSP w Studzieniocach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul.J,.Kupca 1.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Przebudowa i poprawa akustyki w studio nagrań w PG nr 5 w Studzionce.
  Zamówienie pubiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na - Przebudowa placu zabaw w ZSP w Czarkowie - Etap I.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Legalizacja gazomierzy w Publicznym Gimnazjum nr 4 i Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 1. Cyklinowanie i malowanie parkietu ,scian i sufitu w salce korekcyj. w ZS nr 2. 2. Roboty malarskie w SP 8. 3.Roboty malarskie w SP nr 12, 4.Roboty malarskie w PP4,Roboty remontowe w PG nr 4
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1. Remont pomieszczeń w ZS nr 1, Zadanie 2 - Malowanie pomieszczeń w PG nr 1, Zadanie 3 - Malowanie pomieszczeń w SP nr 7 , Zadanie 4 - Malowanie pomieszczeń w SP nr 1
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro . Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na : Wymiana posadzki z remontem podłoża w Publicznym Przedszkolu nr 2/2 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 5.
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Remont schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie .
  Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na: 1. Zadanie 1 - Roboty malarskie w ZSP w Jankowicach. 2 Zadanie 2 - Roboty malarskie w ZSP w Łące . 3. Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 44 - Etap II
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej - etap III.
  Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na : Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach oraz remont dojścia do szkoły od strony wschodniej.
  Ogłoszenie - Przetarg nieograniczny na: Kompleksowa przebudowa kotłowni gazowej o mocy 284 kW w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI
  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt wymiany instalacji hydrantowej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie
  Przetarg nieograniczony na: Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2015 .