Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865864
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Konsultacje społeczne » Rok 2014 Wersja do druku

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie propjektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Ogłoszenie
Burmistrza Pszczyny

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę Pszczyna

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 5446)

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI: Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Pszczyna.

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI: Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.06.2014 r. Termin zakończenia konsultacji: 11.06.2014 r.

III. FORMA KONSULTACJI: Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI: Opinie i uwagi należy przesłać w określonym terminie do Pszczyńskiego Zarządu Edukacji pocztą, faksem lub mailem na adres: Pszczyński Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna, fax 32/210-21-93 wew. 118; e-mail: pze-sekretariat@pszczyna.pl.

 

B U R M I S T R Z

 Dariusz SkrobolZałączone dokumenty
  Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach (314.5kB) pobierz pokaż
  Zarądzenie SG.0050.1062.2014 (PZE)-konsultacje[1] (358.9kB) pobierz pokaż
  Projekt uchwały do konsultacji[1] (783.1kB) pobierz pokaż
  Formularz konsultacji[1] (258.9kB) pobierz pokaż
  Protokół z przebiegu konsultacji (29.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Dariusz Skrobol - Burmistrz Pszczyny, Data wytworzenia: 2014-06-03 11:52:00, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-06-04 11:52:06, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-06-04 11:56:56, Ostatnia zmiana: 2014-06-12 11:24:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 776