Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862300
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 2 » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu szkół nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie z dnia 26.08.2014 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.
  ZARZĄDZENIE NR 12 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie z dnia…20.06.2014 w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie z dnia…20.06.2014r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie z dnia…20.06.2014r w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 9./2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 27.05.2014r w sprawie udostępnienia pracownikom Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu szkół nr 2 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 7/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli oraz Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych
  ZARZĄDZENIE NR 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 4 marca 2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 3 marca 2014r w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie z dnia 24.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie na rok szkolny 2014/2015
  Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie z dnia 15.01.2014 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.