Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865857
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 15/2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie z dnia 22.12.2014r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 14/2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie z dnia 22.12.2014 r.w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 13/2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie z dnia 22.12.2014r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 12/10/2014r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 30.10.2014 r.
  ZARZĄDZENIE NR 11/10/2014r. DYREKTORA mgr Witolda Wiktorczyka z dnia 27.10.2014 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składnik majątkowych
  Zarządzenie Nr 10/10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 9/09/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZCZYNIE z dnia 15.09.2014r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
  Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w szczynie
  Zarządzenie Nr 7/05/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 29.05.2014 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr 6/04/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5/02/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 17.02.2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/02/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 17.02.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 3/02/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/01/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 30.01.2014r w sprawie kryteriów przyjęć do oddziałów
  ZARZĄDZENIE Nr 2/01/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie z dnia 31.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 1/01/2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Pszczynie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego, punktacji kryteriów, terminów postępowania oraz terminów sk