Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854817
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2013 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1 /13/14 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 06.09.2013 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

 

Zarządzenie Nr 1 /13/14

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie

z dnia 06.09.2013 r.

 

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2013/2014

 

 Zgodnie z § 5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami) o organizacji roku szkolnego

 

zarządza się, co następuje:

   § 1.

 Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zgodnie  z §5  w/w rozporządzenia, ustalam  w roku szkolnym 2013/2014 następujące, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych : 1 kwiecień 2014 r.(dzień, w którym w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki ); 20 czerwiec 2014r. i 26 czerwiec 2014 r.

§ 2.

Dzień 2 maja 2014 r. będzie odpracowany dnia 31 maja 2014 r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 2 września 2013 r.

 

 

 

 

                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                                      w Czarkowie

 

                                                                          Jolanta Skrzyńska

                                                          

                                                                                             

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

.

 

 

 


Informację wytworzył: Jolanta Skrzyńska, Data wytworzenia: 2013-09-06 12:41:18, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-02-13 12:41:33, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-02-13 12:42:38, Ostatnia zmiana: 2014-02-13 12:42:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 494