Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862288
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie nr 9/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 10/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczania darmowych podręcznika i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej
  Zarządzenie nr 8/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie
  Zarządzenie nr 7/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 24 października 2014r w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie
  ZARZĄDZENIE nr 6 /2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom uczn
  Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 03. 04. 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenia nr 15/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 14 /2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 3 marca 2014 r.w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  ZARZĄDZENIE Nr 12/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 28 luty 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej nr 6 w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 11/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 10/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie
  ZARZĄDZENIE NR 9 2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  ZARZĄDZENIE Nr 8/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 14 luty 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego Nr 16
  Zarządzenie Nr 7/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 03 luty 2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 6a/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie
  Zarządzenie Nr 6/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego