Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858651
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 19A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 18A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w dniu 2 stycznia 2015 r.
  Zarządzenie Nr 17A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły odstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 16A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczyn
  Zarządzenie Nr15A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 28 września 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2014/2015
  Zarządzenie Nr 14A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 13A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 12A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 11A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr 10A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w dniu 24 maja 2014 r.
  Zarządzenie Nr 9A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 8A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im Jadwigi Śląskiej w Pszczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 7A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 6A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2A Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do oddziału
  Zarządzenie Nr 3A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 17 lutego 2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 2A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składnia dokumentów
  Zarządzenie Nr 1A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie