Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854925
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 18 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr SP180161/16/2014 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  Zarządzenie Nr SP180161/15/2014 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 1 września 2014 r.
  ZARZĄDZENIE NR SP180161/14/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawo
  ZARZĄDZENIE NR SP180161/13/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami
  ZARZĄDZENIE NR SP180161/12/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami
  Zarządzenie Nr SP180161/11/2014 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 18 Oddziałami Integracyjnym
  Zarządzenie Nr SP180161/10/2014 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 18
  Zarządzenie Nr SP180161/9/2014 Dyrektora Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Pszczynie z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu rekolekcji wielkopostnych oraz organizacji pracy w tych
  Zarządzenie Nr SP180161/8/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza J. Twardowskiego w Pszczynie z dnia 27 lutego 2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integ
  Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 18
  Zarządzenie Nr SP180161/5/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 26 lutego 2014 r.
  Zarządzenie Nr SP180161/4/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr SP180161/3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania
  Zarządzenie Nr SP180161/2/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów i powołania komisji
  Zarządzenie Nr SP180161/1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej