Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854801
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 13 w Wiśle Małej » Zarządzenia dyrektora » Zarzadzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 15A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej z dnia 20.10.2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 14A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej z dnia 20.10.2014 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 13A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 20.10.2014 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej Na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  Zarządzenie Nr 12A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 22.09.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  Zarządzenie Nr 11A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 29.08.2014 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle
  Zarządzenie Nr 10A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 29.08.2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
  Zarządzenie Nr 9A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 27.05.2014 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr 8A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 7A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 28.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 6A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 28.02.2014 r. w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 4A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 24.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
  ZARZĄDZENIE Nr 3A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej z dnia 10.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 2A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej z dnia 3.02.2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 5/13/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
  Zarządzenie Nr 1/1 A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1 A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 03.02.2014 w sprawie kryteriów przyjęć do przedszko
  Zarządzenie Nr 1 A/2014Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 03.02.2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego