Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862360
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 26/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych
  Zzrządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 18.11.2014r.
  Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
  ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH z dnia 28.10.2014r. w sprawie: zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzien
  Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie powołania i zakresu obowiązków szkolnej komisji konkursowej
  Zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania i zakresu obowiązków szkolnej komisji inwentaryzacyjnej
  Zarządzenie nr 18/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2014/15 w Szkole Podstawowej nr 16 w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 16.06.2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 16.06.2014 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 16.06.2014 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 28 lutego 2014roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej nr 16 ZSP w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów rekrutacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 7/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie dodatkowyc
  ZARZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH z dnia 17 lutego 2014 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach
  ZARZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH z dnia 12.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej
  ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego nr 18 w Studzienicach
  Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
  Zarzadzen NR 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie dodatkowych kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania