Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858687
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 30.10.2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 22.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
  ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia18.09.2014r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć ydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2014-2015
  Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 14.05.2014 r.
  Zarządzenie Nr 7 /2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 24.04.2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 28.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 27.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej
  Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 03.02.2014 r.
  Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 10.02.2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Wiśle Wielkiej z dnia 06.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 28.01.2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do rzedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego