Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862278
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce » Zarządzenia dyrektora » Zarzadzenia 2014

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR XX A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 28.11.2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej Nr 12 w Studzionce
  ZARZĄDZENIE NR XIX A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 28.11.2014 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce
  ZARZĄDZENIE NR XVIII A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 28.11.2014 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XVII A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 31 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr XVI A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr XV A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 3 października 2014 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr
  Zarządzenie XIV A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 22 września 2014 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
  Zarządzenie Nr XIIIA/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 12
  Zarządzenie Nr XII A /2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  Zarządzenia Nr XIA/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr X A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udostępnienia acownikom Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr IX A /2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr VIII A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zarządzenie Nr VII A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  ZARZĄDZENIE Nr VIA/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  ZARZĄDZENIE NR VA/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce na rok szkolny 2014/2015.
  Zarządzenie Nr IV A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II A/2014 Dyrektora z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego,
  ZARZĄDZENIE Nr III A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr II A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego
  ZARZĄDZENIE NR I A / 2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W STUDZIONCE Z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce