Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858820
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 5/2014/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 4/2014/2015 DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 27.10.2014 ROKU. W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używan
  ZARZĄDZENIE nr 3/2014/2015 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 08.09.2014 w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola
  ZARZĄDZENIE NR 16/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia13 czerwca 2014r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 15/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 14/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 13/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w 7 w Pszczynie z dnia 27.05.2014r. w sprawie udostępnienia pracownikom Przedszkola Publicznego w 7 w Pszczynie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  Zarządzenie Nr 12/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE Nr 11/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 17.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 10/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 26.02.2014r w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 9/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 26.02.2014r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 8/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 31.01.2014r. w sprawie kryteriów przyjęć
  ZARZĄDZENIE NR 1/ 2014/2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 r.
  ZARZĄDZENIE NR 2/ 2014/2015 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W PSZCZYNIE Z DNIA 29 SIERPNIA 2014R. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie
  ZARZĄDZENIE NR 7/2013/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 19.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie z dnia 31.01.2014 r w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego
  ZARZĄDZENIE NR 5 2013/2014 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: prowadzenia procedur awaryjnych na wypadek agresywnego intruza lub złodzieja w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie kuł
  ZARZĄDZENIE NR 3 2013/14 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie