Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862259
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 14 w Studzionce » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 14/2014 DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 14 W STUDZIONCE Z DNIA 30.10.2014 ROKU W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używani
  Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce z dnia 08.09.2014 r. w sprawie udzielania pomocy ychologiczno-pedagogicznej dzieciom przedszkola.
  Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce
  Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Przedszkolu Publicznym nr 14 w Studzionce
  Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym nr 14 w Studzionce
  Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego NR 14 w Studzionce z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wyjść prywatnych w czasie godzin pracy zedszkola Publicznego nr 14
  Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Studzionce z dnia 10.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Studzionce
  Zarządzenie Nr 4 / 2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Studzionce z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Studzionce z dnia 30.01.2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Studzionce
  Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania Rekrutacyjnego
  ZARZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W STUDZIONCE z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce