Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862373
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 14 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE NR 13 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE NR 12 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 10 listopada 2014 w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 W Ćwiklicach z dnia 31 października 2014 r.w sprawie: przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
  Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 W Ćwiklicach z dnia 31 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 9A/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 28.05.2014r w sprawie udostępnienia pracownikom Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 8A/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach
  ZARZĄDZENIE Nr 7A/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 06.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie Nr 6A/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach z dnia 28.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Przedszkolu Publicznym nr
  Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach z dnia 28.02.2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 4A/14 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach z dnia 27.02. 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym nr 10w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 3A/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 26.02.2014 w sprawie kryteriów przyjęć do rzedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składnia d
  Zarządzenie Nr 1A/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki Przedszkolu Publicznym Nr 10w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 2A / 2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 03.02.2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składnia d