Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854793
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR A/25/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  ZARZĄDZENIE NR A/24/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE NR A/23/ 2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  ZARZĄDZENIE NR A/22/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 21 /2014 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom
  Zarządzenie nr A/20/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych; pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych
  Zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie nr A/18/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 września 2014r. w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2014/15 w Szkole Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE nr A / 17 /2014 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom u
  ZARZĄDZENIE nr A /16 /2014 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom uc
  Zarządzenie Nr A/ 15A /2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z ezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  Zarządzenie Nr A/15/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w trudnieniu ł
  ZARZĄDZENIE NR A /16 /2014 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom uc
  Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie Nr A/13 /2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE NR A/12/2014 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku z orzeczeniem
  Zarządzenie Nr A/11/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarządzenie Nr A/ 10/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE NR A/9/2014 r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku z orzeczeniem o
  ZARZĄDZENIE Nr A/8/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w SP10 w Piasku
  Zarządzenie Nr A/ 7/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr A/3/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów
  ZARZĄDZENIE NR A/6/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 17. 02. 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE Nr A/5/2014 Dyrektora Przedszkola Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Zarządzenie nr A/4/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego "Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku"
  Zarządzenie Nr A/3/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów przyjęć do przedszkola, punktacji kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego
  Zarządzenie Nr A/2/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku
  ZARZĄDZENIE NR A/1/ 2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia polityki antymobbingowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku