Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934397
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2014 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1- Budowa ogrodzenia w ZSP w Piasku przy ul. Szkolnej 4 Zadanie 2 - Remont ogrodzenia i montaż barierki ochronnej w PP nr 4 w Pszczynie przy ul.Narcyzów 30
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont elewacji ściany szczytowej i krawędzi tarasu sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łące przy ul. Fitelberga 1
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Remont tarasu i schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 z dnia: 15.09.2014 r.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44-Etap I.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja placu zabaw w Wiśle Wielkiej - elementy małej architektury .
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Budowa wiato - altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Malej przy ulicy Sokolej 10 .
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Przebudowa tarasu /naziemnego/ w Publicznym Przedszkolu nr 2/1 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12.
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na:Remont tarasu i schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Oświetlenie zewnętrzne przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie - Starej Wsi od strony zachodniej - Etap I
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa kompleksu rekreacyjno -sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul. Powstańców Śląskich 24-Etap I.
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na:Remont tarasu i schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku przetargu na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2014/2015"
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Zad. 1 - Roboty malarskie w ZSP w Wiśle Wielkiej.Zad. 2 - Roboty malarskie w ZSP w Piasku .Zad.3- Wymiana posadzki w PP nr 21 w Pszczynie. Zad.4- Roboty malarskie w ZSP w Studzienicach.
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul. Powstańców Śląskich 24- Etap I.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem ocieplenia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3-Etap I.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad 1 - Mal. wybranych pom. i montażu sufitu podwieszonego w SP nr 12 i PP nr 7, Zad. 2 - Malowanie elementów wentylacji wywiewnej basenu-"smoka" w SP 15 .Zad. 3 - Malowanie sali gimn. w SP 16.
  Ogłoszenie o zmianie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż urządzenia sterującego dla utrzymania właściwych parametrów wody w basenie szkolnym w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce. przy ul. Jordana 3.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Remont schodów zewnętrznych do głównego wejścia do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż urządzenia sterującego dla utrzymania właściwych parametrów wody w basenie szkolnym w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce. przy ul. Jordana 3.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w PP nr 8, PP nr 2/2, ZS nr 1.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad, 1 - Wymiana posadzki z remontem podłoża w sali zajęć w PP nr 21. Zad. 2 - Remont sali zajęć i malowanie gabinetu w PP nr 4. Zad. 3 - Wymiana posadzki z remontem podłoża w PP 2/2.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Zad. 1 - Roboty ogólnob.- przebudowa pomi. nr 19 i 20 w ZSP w Czarkowie. Zad. 2- Wymiana drzwi zewn.w ZSP w Czarkowie. Zad.3-Wym. pos. w PP 8. Zad.4.5,6,7-Malowanie w SP 16, SP 14 , SP 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projekt wymiany instalacji hydrantowej w celu uzyskania wydajności wymaganej w przepisach p. poż. w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad 1 - Dostawa i wym. drzwi alumin. na EI30 w SP nr 1. Zad. 2 i 4- Mal. wybr.pom. w SP nr 7, w ZS nr1. Zad.3 - Wym. pos. z remontem podł.w sali zajęć w PP nr 21. Zad 5 - Wym.lamp w ZS nr1.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad 1 - Malowanie pom. i remont pos. z wym. wykł.obiektowej w PG nr 4 w Pszczynie .Zad. 2 - Malowanie wybr. pom. w ZS nr 2 w Pszczynie.Zad. 3 - Mal. dachu w ZS nr 2 . Zad.4. Wym. pokr. daszków w ZS nr2.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle -Małej -etap II.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Remont sanitariatu w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce przy ul. Jedności 7.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projekt modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej na działkach nr 651/20 i 652/21.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Zad 1 - Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z PCV w P G nr 1 w Pszczynie i w P P Nr 2/1 w Pszczynie, Zad. 2- Malowanie pomieszczeń i roboty remontowo budowlane w PG nr 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projekt remontu tarasu /pow. ok.100 m 2 / i schodów na ogród z zastosowaniem technologii tarasu odwróconego w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Projekt remontu elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach oraz odbudowy muru oporowego wraz z dojściem do szkoły od strony wschodniej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej w SP nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Dostawa i montaż wentylatora dachowego dla okapu kuchennego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie.
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ I PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI "
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na :Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2014 w zakresie: Część I - robót dekarskich Część II - instalacji elektrycznych Część III - instalacji wod-kan., c. o. i gaz.