Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934355
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2014 » Ogłoszenia

Artykuły
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1- Budowa ogrodzenia w ZSP w Piasku Zadanie 2 - Remont ogrodzenia w P.P nr 4 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Remont elewacji ściany szczytowej i krawędzi tarasu sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łące przy ul. Fitelberga 1
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont tarasu i schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39- Etap I
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Modernizacja placu zabaw w Wiśle Wielkiej - elementy małej architektury .
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Budowa wiato - altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Malej przy ulicy Sokolej 10 .
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa tarasu /naziemnego/ w Publicznym Przedszkolu nr 2/1 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony, : Remont tarasu w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Oświetlenie zewnętrzne przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie-Starej Wsi od strony zachodniej -Etap I.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul.Powstańców Śl. 24 - Etap I
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Remont tarasu i schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 39
  Przetarg nieograniczony na: " Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2014/2015"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Zd. 1- Roboty malarskie w ZSP w Wiśle Małej,, Zd. 2 - Roboty malarskie w ZSP w Piasku. Zd.3 - Wymiana posadzki w PP nr 21 . Zd.4 - Roboty malarskie w ZSP w Studzienicach
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul.Powstańców Śl. 24 - Etap I
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego .
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro . Zaproszenie do żłożenia oferty cenowej na : Krycie dachu papą terrmozgrzewalną z wykonaniem ocieplenia w PG nr 5 w Studzionve przy ul.Jordana 3
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1 - Malowanie wybranych pomieszczeń w SP nr 12 w Sydzince i PP n 7. Zadanie 2 Malowanie wentylacji w SP 15 w Jankowicach .Zadanie 3 -Malowanie sali gimnastycznej w ZSP w Studzienicach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawa i montaż urządzenia sterującego dla utrzymania właściwych parametrów wody w basenie szkolnym w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce. przy ul.Jordana
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Przetarg nieograniczny na: Remont schodów zewnętrznych do głównego wejścia do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5
  Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 - wymiana posadzki w PP nr 21 , Zadanie 2 - Remont sali zajęć w PP nr 4 , Zadanie 3 - wymiana posadzki w PP nr 2.2 .
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt wymiany instalacji hydrantowej w celu uzyskania wydajności wymaganej w przepisach p. poż. w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie.
  Przetarg nieograniczony na: Zd.1-Roboty ogólnobud. w ZSP w Czarkowie,Zd.2-Wymiana drzwi alumin. w ZSP w Czarkowie. Zd.3-Wymiana posadzki w PP 8 w Pszczynie. Zd.4 ,5,6 i 7 -Roboty malarskie w ZSP w Piasku., w ZSP w Studzien.,ZSP w Wiśle Wielkiej i SP nr 1
  Przetarg nieograniczony na: Zd. 1- Wymiana drzwi p.poz. EI30 w SP nr 1, Zd.2- Malowanie pomieszczeń w SP nr 7. Zd.3- Wymiana posadzki w PP nr 21, Zd.4- Malowanie pomieszczeń w ZS nr 1, Zd. 5- Wymiana lamp oświetleniowych w ZS nr 1.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont sanitariatu w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce przy ul. Jedności 7.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej na działkach nr 651/20 i 652/21.
  Przetarg nieograniczony na : Zd. 1 - Malowanie pomieszczeń i remont posadzek z wymianą wykładziny obiektowej w P.G.nr 4 Zd. 2 -Malowanie wybranych pomieszczeń w ZS nr 2, Zd.3-Malowanie dachu w ZS nr 2. ZD.4-Wymiana pokrycia daszków w ZS nr 2 .
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej - etap II".
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt remontu tarasu /pow. ok.100 m 2 / i schodów na ogród z zastosowaniem technologii tarasu odwróconego w SP nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 39.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Projekt remontu elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach oraz odbudowy muru oporowego wraz z dojściem do szkoły od strony wsch
  Przetarg nieograniczony na : Zadanie 1 - Dostawa i wymiana okien w PG nr 1 i PP nr 2.2 w Pszczynie . Zadanie 2 - Malowanie pomieszczeń i roboty remontowo-budowlane w PG nr 1 w Pszczynie.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorkiego w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla SP nr 2 w Pszczynie.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż wentylatora dachowego dla okapu kuchennego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie.
  Pszczyński Zarząd Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ I PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI "
  Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2014.