Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934272
od 04 lipca 2008
Projekty » Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe". Wersja do druku

Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".

 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS i Pszczyński Zarząd Edukacji jako partner informują,  że  trwa realizacja kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu  oświaty „Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe”.

Projekt przeznaczony jest dla zainteresowanych udoskonaleniem swoich kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracujących na terenach wiejskich gminy Pszczyna, w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Zastosowano następujące kryteria naboru:

·      zatrudnienie na zasadzie mianowania lub umowy o pracę.

·      nauczyciele są aktywnymi zawodowo nauczycielami w przedszkolach lub nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

Nabór kandydatów do udziału w projekcie został przeprowadzony w sposób otwarty i jasny, a ilość chętnych z danej placówki określała struktura zatrudnienia oraz zainteresowania kursami. Kwalifikacja uczestników nastąpiła zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Jednak w przypadku większego niż liczba miejsc na kursach zainteresowania, pierwszeństwo mieli nauczyciele ze szkół, w których nie ma ani jednej osoby przeszkolonej w tym zakresie oraz mężczyźni.

Zostało zrekrutowanych 75 nauczycieli.

Projekt przewiduje organizację kursów kwalifikacyjnych: „Terapia pedagogiczna" (dwa kursy) i Oligofrenopedagogika (jeden kurs), wspomagających nauczycieli w zakresie prawidłowego rozróżniania dysfunkcji rozwojowych uczniów i opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

Ponadto projekt przewiduje organizację następujących form kursowych, doskonalących kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:

·      w zakresie diagnozy ucznia „Zasady i metody diagnozowania dziecka",

·      w zakresie doskonalenia kompetencji metodycznych „Techniki efektywnego uczenia, usprawniającego i rozwijającego myślenie dziecka",

·      w zakresie kompetencji organizacyjnych "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole ze szczególnym zwróceniem uwagi na ucznia zdolnego",

·      w zakresie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych „Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym e-matematyka” W czasie kursu zostanie wypracowany innowacyjny edukacyjny pakiet komputerowy wspierający proces nauczania e-matematyki, w oparciu o innowacyjną metodę "Web Quest" bazującą na naturalnym zainteresowaniu uczniów komputerem i Internetem. "Web Quest" ma na celu rozwinięcie uczniów umiejętności myślenia problemowego, a u nauczycieli promowanie nauczania metodą rozwiązywania problemów. Pozwala efektywnie wykorzystać możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie rozwijania zdolności matematycznych, umożliwia przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów. Komputer wraz z całą technologią informacyjną jest nieodłącznym elementem nauczania matematyki. Opisana metoda "Web Quest" bazująca na sprzęcie ICT nie była do tej pory stosowana w procesach dydaktycznych placówek oświatowych na terenie Gminy Pszczyna.

Realizacja projektu będzie mieć również wpływ na inne grupy docelowe. Rodzicom dostarczy informacji o możliwościach ich dzieci. Nauczycieli nie biorących udziału może zainspirować do poszukiwania innowacyjnych metod pracy.

 

 

 

Załączone dokumenty
  PROGRAM (276.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2013-09-12 12:08:39, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-09-12 12:08:50, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-09-12 12:10:01, Ostatnia zmiana: 2013-09-24 08:51:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2602