Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858660
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2008

Artykuły
  Zarządzenie Nr 8A/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr7 w Ćwiklicach z dnia 4 listopada 2008 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 7A/08 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 6A/08 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 28 października 2008 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Zarządzenie Nr 5A Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 7 z dnia 08 października 2008 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji- obsługi
  Zarządzenie Nr 4A Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji - obsługi
  Zarządzenie Nr 3A/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ćwiklicach z dnia 18 marca 2008 r.w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodaw
  Zarządzenie Nr 2A/08 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach