Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934389
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2013

Artykuły
  Zarządzenie nr 8A /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 7A /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 6A/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 5A/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki antymobbingowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzen nr 4A/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu Szkoły Podstawowej nr 2
  Zarządzenie Nr 3A/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 28 września 2013 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietni
  Zarządzenie Nr 2A/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 2
  Zarządzenie Nr 1A /2013 z dnia 19 marca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy przez pra