Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934343
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2012

Artykuły
  Zarządzenie nr 8A /2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uaktualnienia wykazu osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 7A/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu Szkoły Podstawowej nr 2
  Zarządzenie nr 6A/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2012/2013
  Zarządzenie nr 5A /2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie skontrum zbiorów biblioteki szkolnej
  Zarządzenie Nr 4A/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 3A/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadze
  Zarządzenie Nr 2A/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 1A/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 2