Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865889
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2009

Artykuły
  Zarządzenie Nr 8A /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 7A/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu Szkoły Podstawowej nr 2
  Zarządzenie Nr 6A/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena,
  Zarządzenie Nr 5A/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowe
  Zarządzenie Nr 4A/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr 3A/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 2A /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dnia 23 maja 2009 r. w sprawie wykazu osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 1A/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie udostępnienia pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu