Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865875
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2013

Artykuły
  Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 23.10.2013 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 15.8.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji dla oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych wytworzonej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji
  Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy
  Zarządzenie Nr 6 /2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 5.3.2013 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 31.01. 2013r. w sprawie zasad prowadzenia centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji
  Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 31.01.2013 r. w sprawie ustanowienia kodeksu etyki pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 14.01.2013 r. w sprawie instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 10.01.2013 r. w sprawie procedury identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyko z zastosowaniem roboczego programu MS Excel w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 09.01.2013 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.