Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865853
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2013 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad. 1- Dostawa i wymiana okien drewn. na okna z PCV i naświetla klatki schodowej z aluminium w SP nr 8 w Rudołtowicach. Zad. 2- Dostawa i wym. okien drewn. na okna z PCV i drzwi zewn. w ZSP w Studzienicach
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę : "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach".
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zadanie 1- Malowanie wybranych pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1. Zadanie 2- Malowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad. 1- Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania gniazd wtykowych oraz sieci strukturalnej w sali komputerowej w SP nr 8 w Rudołtowicach i SP nr 19 w Brzeźcach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż okapu kuchennego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul. Powstańców Śl. 25.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do piłki ręcznej i koszykówki w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Księżycowej 25.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont salki do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Rozbudowa ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 43.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Krycie dachu papą termozgrzewalną w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4.
  Ogłoszenie wyników zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie izolacji pionowej ścian i drenażu opaskowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu wraz z drenażem opaskowym przy segmencie B w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej - kolejny etap.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci LAN w sali komputerowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul. Powstańców Śl.25.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Docieplenie ścian budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowiach
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont chodników przy Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie.
  ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do szkoł"
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem ocieplenia w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. Kupca 1.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna".
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 Zadanie 2 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach przy ul. Baziowej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zad. 1. Dostawa i wymiana okien i drzwi balkonowych w SP nr 19 w Brzeźcach. Zad. 2. Dostawa i wymiana okien w SP nr 8 Rudołtowicach. Zad.3.Wymiana stol. drzwiowej wewn w SP nr 18 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Kompleksowe osuszanie piwnic w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego -etap II.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Roboty malarskie w salach lekcyjnych i na klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3. Zadanie 2 - Roboty malarskie w ZSP nr 5 w Wiśle Wielkiej przy ul. Hodowców 38.
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe osuszanie piwnic w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego -etap II.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad.1 - Remont sali zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pszczynie. Zad. 2 - Malowanie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zad.1-Remont sali lekc.,mal.klatki schod. i korytarzy w ZSP w Studzienicach.Zad.2.-Remont sanit. w PP 14 w Studzionce. Zad.3- Roboty rem. w PG 5 w Studzionce.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad.1 - Ułożenie kostki gumowej na istniejącej podbudowie w SP nr 1 w Pszczynie .Zad. 2 - Roboty malarskie - malowanie korytarzy I i II piętra i klatki schodowej w SP 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej :Zad 1 - Remont sali lekc. ,mal. klatki schod i koryt. w ZSP w Studzienicach . Zad. 2 - Roboty mal. w ZSP w Łące.Zad.3- Roboty mal.w ZSP w Czarkowie. Zad.4.- Remont san. w PP 14.Zad.5-Roboty w PG5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad.1-Roboty remontowo renowacyjne w PP nr 2/1 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12. Zad. 2-Wymiana okien drewnianych na okna PCV w PP nr 2/2 w Pszczynie przy ul.Poniatowskiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zproszenia do złozenia oferty cenowej na: Wymiana posadzki w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Roboty remontowo renowacyjne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie przy ul. St. Batorego 24.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zad. 1- Malowanie ścian i parkietu w sali gimnastycznej w PG nr 4 w Pszczynie. Zad. 2- Roboty malarsko -tynkarskie oraz wymiana wykładzin podłogowych w PG nr4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Modernizacja kotłowni gazowej o mocy 808 kW w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Roboty remontowo renowacyjne -remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Zad. 1 - Remont posadzek z wymianą wykładziny obiektowej w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. Zad. 2 - Roboty remontowo -renowacyjne w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont schodów zewnętrznych i malowanie sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Roboty remontowo-renowacyjne -przełożenie parkietu i malowanie ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zaplecza technicznego basenu pływackiego w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach przy ul. Baziowej 15.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Projekt kompleksowej przebudowy kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4-etap II.
  "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZADU EDUKACJI"
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Zad.1. Remont sanitariatów dziewcząt, nauczycieli i chłopców na I piętrze w segmencie "B" w ZS nr 2 w Pszczynie . Zad.2.Malowanie wybranych pomieszczeń w segmencie "B" i "C" w ZS nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2013.