Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865988
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2013 » Ogłoszenia

Artykuły
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gminy Pszczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach".
  Zamówienie publiczne o wartosci poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zad.1 - Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej w sali komput SP nr 8 Zad. 2 - Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci strukt. w SP 19
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Malowanie wybranych pomieszczeń w P.P. nr 8 w Pszczynie , Zadanie 2 - Malowanie sanitariatów w SP nr 7 w Ćwiklicach
  Przetarg nieograniczony na:Zadanie 1 - Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z PCV i naświetla klatki schodowej z aluminium w SP nr 8 Zadanie 2- Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z PCV i drzwi zew. aluminiowych w ZSP w Studzienicach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Dostawa i montaż okapu kuchennego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul. Powstańców Śl. 25
  Ogłoszenie o przetargu nieogranoczonym na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do piłki ręcznej i koszykówki w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont salki do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Rozbudowa ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 43.
  Zamówienie publiczne o wartości poniożej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Krycie dachu papą termozgrzewalną w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhoffa 12
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie izolacji pionowej ścian i drenażu opaskowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 39
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Budowę ogrodzenia w ZSP w Piasku.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowę ogrodzenia w PP nr 7 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zagospodarowanie terenu wraz z drenażem opaskowym przy segmencie B w Zespole Szkól nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 - kolejny etap
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Docieplenie ścian budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowicach - etap I.
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodników przy Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul.Księżycowej 25.
  Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie. Zadanie 2 - Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem ocieplenia dachu w P.Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J.Kupca 1
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Roboty malarskie w salach lekcyjnych i na klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25.
  Przetarg nieograniczony na: Kompleksowe osuszanie piwnic w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego - etap II.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1- Wymianę okien w SP nr 19 . Zadanie 2- Wymianę okien w SP nr 8. Zadanie 3 - Wymianę drzwi w SP nr 18
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce . Zadanie 2 - Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Wiśle Wielkiej.
  Przetarg nieograniczony. Kompleksowe osuszanie piwnic w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego - etap II.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Remont sali zajęć w PP nr 4 w Pszczynie . Zadanie 2 - Malowanie pomieszczeń w PP nr 7 w Pszczynie.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zadanie 1 - Remont sali lekcyjnej ,malowanie klatki schodowej i korytarzy w ZSP w Studzienic Zadanie 2 - Remont sanitariatu w PP nr 14 w Studzionce. Zadanie 3 Robotry remontowe w PG 5 w Studzionce
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Ułożenie kostki gumowej na istniejącej podbudowie w SP nr 1 w Pszczynie, Zadanie 2 - Malowanie korytarzy i klatki schodowej w SP nr 1 w P-nie.
  Zamówienie publiczne o wartosci poniżej 14 000 euro. Zaproszenie na złożenie oferty cenowej na roboty remontowo- budowlane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach , Czarkowie i Łące oraz w P.Przedszkolu nr 14 i P.Gimnazjum nr 5 w Studzionce
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty remontowo renowacyjne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie przy ul. St.Batorego 24
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wymianę posadzki w wybranych pomieszczeniach w P.Przedszkolu nr 21 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1- Malowanie ścian i parkietu w sali gimnastycz. w PG nr 4 w Pszczynie . Zadanie 2 - Roboty malarsko-tynk. oraz wymiana wykł. w PG nr 4 w Pszczynie.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Roboty remontowo - renowacyjne - rremont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Remont schodów zewnętrznych i malowanie sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Roboty remontowo renowacyjne - przełożenie parkietu i malowanie ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej zaplecza technicznego basenu pływackiego w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach.
  Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na: Zadanie 1 - Remont posadzek z wymianą wykładziny obiektowej w ZS nr 1 Pszczynie przy ul.K.Wielkiego 5. Zadanie 2 - Roboty remontowo - renowacyjne w ZS nr 1 w Pszczynieprzy ul. K.Wielkiego 5
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pszczyński Zarząd Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 (woj. śląskie) ogłasza: Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZADU EDUKACJI"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja kotłowni gazowej o mocy 808 kW w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt kompleksowej przebudowy kotłowni gazowej w SP nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4- etap II.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.Zadanie 1. Remont sanitariatów na I piętrze w seg.B w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie Zadanie 2. Malowanie wybranych pomieszczeń w seg. B i C w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2013 .