Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862344
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2011

Artykuły
  Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie z dnia 07.10.2011 r. w sprawie regulaminu ocen nauczycieli
  Zarządzenie Nr 9/2011 Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie z dnia 05.09.2011 r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Przedszkola Nr 2 w Pszczynie oraz procedur kontroli ich stosowania
  Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie z dnia 05.09.2011 r. w sprawie procedury wyznaczania celów i ustalenia mierników ich realizacji
  Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie z dnia 05.09.2011 r. w sprawie sposobu zarządzania ryzykiem w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pszczynie
  Zarządzen Nr 6/2011 dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pszczynie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom przedszkola
  Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pszczynie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/2011Dyrektora Przedszkola Publicznego im.J.Tuwima w Pszczynie z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2011/2012.
  Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pszczynie z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom przedszkola