Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934329
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2012 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zad. 1-Dostawa i wymiana okien drewn. na okna z PCV w SP nr 19 w Brzeźcach . Zad. 2-Dostawa i wymiana okien drewn. na okna z PCV w ZS nr 2 w Pszczynie. Zad.3- Wymiana drzwi w PP nr 8 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zproszenia do złożenia oferty cenowej na:Roboty malarskie -malowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3a.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad. 1.Dostawa i wymiana drzwi i okien w SP nr 8 w Rudołtowicach , Zad2. Dostawa i wymiana drzwi alum. w PG nr 1, Zad.3. Dostawa i wymiana okien drewnianych w PG nr 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wymiana pokrycia dachu krytego papą na altance w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach przy ul. Pokoju 2.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Roboty renowacyjno-malarskie w salach nr 3 i 4 w Szkole Podstawowej nr 6 w Czarkowie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Remont nawierzchni placu przyszkolnego od strony wschodniej w SP 1 w Pszczynie -etap I.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wycinka drzewa przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Budowa ogrodzenia wraz z piłkochwytem od strony północnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3a.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wymiana ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na :zadanie 1: Remont elewacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem w SP nr 2 w Pszczynie . zadanie 2:Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska asfatowego w SP nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Przegląd instalacji gazowych /z wyłączeniem kotłów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : Zadanie 1 - wymiana drzwi PP8, Zadanie 2 - Wymiana okien w PG 1, Zadanie 3 - Wymiana okien w SP 19 , Zadanie 4 - Wymiana okien w ZS 2
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie: Zadanie 1: Usługa przewozowa, przewóz 96 uczniów wraz z opieką z terenu Gminy Pszczyna do Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Publicznego Przedszkola Nr 21 w Pszczynie, Szkoły
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zadanie 1. Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47 Zadanie 2. Malowanie sal zajęć na I piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce .
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Zadanie 1-Projekt parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 19 w Jankowicach /poniżej 10 stanowisk/ Zadanie 2- Projekt zjazdu z ul. Wolności na teren Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołt
  Oogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie zaplecza sanitarno szatniowego dla potrzeb oddziału przedszkolnego w segmencie "E" w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zadanie 1. Modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych-etap I w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach przy ul. Szewczyka 74. Zadanie 2. Roboty malarskie -
  Oogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia of cenow na zadanie: Zadanie 1. Przebudowa drogi dojazdowej do kuchni w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3. Zadanie 2. Przełożenie kostki betonowej sześciokątnej z wymianą po
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: Cz.I- Przebudowa drogi do SP 11,Cz.II- Przebudowa podjazdu do kuchni w PG5.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Roboty remontowe-wymiana wykładziny i malowanie w Szkole Podstawowej nr 1. w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Projekt rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach przy ul. Zawadzkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Zad.1. Roboty malarskie w PG nr 4 w Pszczynie.Zad.2. Remont posadzek w PG nr 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie:Zad. 1- Roboty remontowe-wymiana wykładziny i malowanie w SP nr 1 w Pszczynie .Zad.2- Wykonanie izolacji poziomej ścian w 2 pomieszczeniach w piwnicy w SP nr 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont elewacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Projekt termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont korytarza II piętra w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25- etap II.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złozenia oferty cenowej na zadanie: Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie. /korytarz na parterze, I piętrze, klatka schodowa i klasy 1,21,22,23/
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zad.1.Modernizacja inst elektrycznej z wymianą lamp w salach lekcyjnych nr 1 i 2 w SP nr 7 w Ćwiklicach. Zad. 2.Roboty malarskie - malowanie sal lekcyjnych w SP nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja kotłowni gazowej i roboty ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie drenażu, izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic - etap III oraz roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Malowanie sali gimnastycznej i klatki schodowej w segmencie E w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Malowanie sali gimnastycznej z galerią i remont posadzki z gresów w Szkole Podstawowej nr 6 w Czarkowie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Roboty malarsko-tynkarskie /w szatni, segmencie sportowym i na zapleczu kuchni/ w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Remont sanitariatów dziewcząt , nauczycieli i chłopców na parterze w segmencie "B" w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4 -etap I.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złozenia oferty cenowej na: Roboty remontowo-renowacyjne w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zadanie 1. Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej przy ul. Hodowców 38. Zadanie 2. Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łące przy ul. Fitelberga 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Zad.1 Remont sanit. chłopców w ZSP w Studzienicach, Zad.2 Remont sanit. w PG 1 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Ułożenie na istniejącej podbudowie nawierzchni z kostki betonowej w SP nr 2 w Pszczynie oraz wykonanie chodnika przy furtce w SP nr 7 w Cwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2012.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Roboty malarsko tynkarskie w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.