Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934300
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2012 » Ogłoszenia

Artykuły
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę okien w SP nr 19 i ZS nr 2 oraz wymianę drzwi w PP nr 8
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty malarskie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i wymianę okien i drzwi w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowj na zadanie:Roboty renowacyjno-malarskie w salach nr 3 i 4 w Szkole Podstawowej nr 6 w Czarkowie.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę i wymianę okien drewnianych na okna z PCV w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nq : Wymianę pokrycia dachu krytego papą na altance w P.P. nr 8 w Pszczynie
  Przetarg nieograniczony na : Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Przetarg nieograniczony . Remont nawierzchni placu przyszkolnego od strony wschodniej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1 - etap I
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wycinka drzew przy ZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na: Budowa ogrodzenia wraz z piłkochwytem od strony północnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3a.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wymianę ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J.Kupca 1
  Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1.Remont elewacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem w SP nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47. Zadanie 2.Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska asfaltowego w SP nr 2 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przegląd instalacji gazowych /z wyłączeniem kotłów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c. o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Oogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1. Wymiana drzwi na aluminiowe w w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca 1. Zadanie 2. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie przy ul.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przewóz uczniów z terenu Gminy Pszczyna w roku szkolnym 2012/2013
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie i Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie zaplecza sanitarno szatniowego dla potrzeb oddziału przedszkolnego w seg. E w ZSP w Piasku
  Zamówienie publiczne o wartości ponizej 14 000 ero. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP w Studzienicach, Zadanie 2 Roboty malarskie w ZSP w Studzienicach
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zad.1. Projekt parkingu przy PP nr 19 w Jankowicach. Zad.2. Projekt zjazdu z ul. Wolności na teren SP nr 8 w Rudołtowicach.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Zamówiebie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Przebudowa drogi dojazdowej do kuchni w PG nr 5 . Zadanie 2 - Przełożenie kostki betonowej sześciokątnej z wymianą podbudowy w SP nr 11
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na: Roboty remontowe - wymiana wykładziny i malowanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1 .
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu nr 2 przy ul.Zamenhoffa 12
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1 - Roboty malarskie w PG nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44. Zadanie 2 - Remont posadzek w PG nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 44
  Przetarg nieograniczony na: Projekt rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach przy ul. Zawadzkiego 5. /dla potrzeb 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych z niezbędnym zapleczem oraz powiększeniem i modernizacją kotłowni oraz kuchni/.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie
  Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 - Roboty remontowe - wymiana wykładziny i malowanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1 . Zadanie 2 - Wykonanie izolacji poziomej ścian w dwóch pomieszczeniach w piwnicy w Szkole Podsta
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont elewacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Remont pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont korytarza II piętra w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul.Księżycowej 25 - etap II
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Zad. 1-Modernizacja instalacji elektr. z wymianą lamp w salach lekcyjnych 1 i 2 w SP nr 7. Zad. 2-Roboty malarskie-malowanie sal 1 i 2 w SP nr 7 w Ćwiklicach.
  Przetarg nieograniczony . Wykonanie drenażu , izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic - etap III oraz roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie sali gimnastycznej i klatki schodowej w segmencie E w ZSP w Piasku.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie sali gimnastycznej z galerią i remont posadzki w SP nr 6 w Czarkowie.
  Przetarg nieograniczny na: Modernizacja kotłowni gazowej i roboty ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Roboty malarsko -tynkarskie/w szatni, segmencie sportowym i na zapleczu kuchni/ w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont sanitariatów dziewcząt, nauczycieli i chłopców na parterze w segmencie B w ZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Zamówienie publiczne o wartosci poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4 - etap I
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1- Roboty malarskie w ZSP w Wiśle Wielkiej . Zadanie nr 2- Roboty malarskie w ZSP w Łące
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1 - Remont sanitariatów chłopców w ZSP w Studzienicach. Zadanie 2 - Remont sanitariatów Personelu w PG nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty remontowo-renowacyjne w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie :Przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Ułożenie na istniejacej podbudowie nawierzchni z kostki betonowej w SP nr 2 w Pszczynie oraz wykonanie chodnika przy furtce w SP nr 7 w Ćwiklicach
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w roku 2012.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na: Roboty malarsko - tynkarskie w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie