Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865938
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Konsultacje społeczne » Rok 2012

Artykuły
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach ul. Baziowa 15 .
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące ul. Fitelberga 1 .
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie ul. Konopnickiej 39 oraz uchylenia Uchwały Nr XII/152/11 Rady Miejskiej w Pszczynie
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41.
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie ul. Katowicka 47.
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie ul. Ks. Bpa Bogedaina 1.
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 44.
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie ul. Staromiejska 41.
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie ul. Stefana Batorego 24.
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące ul. Fitelberga 1.
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie ul. Konopnickiej 39 oraz uchylenia Uchwały Nr XII/152/1.
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyuczącej ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41.
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie ul. Katowicka 47.
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach ul. Baziowa 15 .
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie ul. ks. bpa Bogedaina 1.
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczacej stalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie ul. Staromiejska 41.
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie ul. Stefana Batorego 24.
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 44.