Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865893
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Konsultacje społeczne » Rok 2011

Artykuły
  Protokół przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie oraz uchylenia Uchwały Nr 57/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 1999
  Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41 oraz uchylenia Uchwały nr 57/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 1999 r.,
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach ul. Pokoju 2 oraz uchylenia Uchwały Nr 82/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego Pszczynie ul. Księżycowa 25 oraz uchyleni
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach ul. Klemensa Szewczyka 74 oraz uchylenia Uchwały Nr 80/99 Rady Miejskiej w Pszczyni
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach ul. Baziowa 15 oraz uchylenia Uchwały Nr 79/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 m
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce ul. Henryka Jordana 3A oraz uchylenia Uchwały Nr 76/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dn
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 8 oraz uchylenia Uchwały nr 75/99 Rady Miejskiej w
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku ul. Szkolna 4 oraz uchylenia Uchwały Nr 74/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca
  Protokoł z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące ul. Grzegorza Fitelberga 1 oraz uchylenia Uchwały Nr 73/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach ul. Anieli Krzywoń 5 oraz uchylenia Uchwały Nr 72/99 Rady Miej
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach ul. Męczenników Oświęcimskich 71 oraz uchylenia Uchwały Nr
  Protokół z: przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie ul. Powstańców Śląskich 25 oraz uchylenia Uchwały Nr 70/
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 z im. Lucjana Szenwalda w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 39 oraz uchylenia Uchwały Nr 69/99
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41 oraz uchylenia Uchwały Nr 557/01 Rady Mie
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie ul. Katowicka 47 oraz uchylenia Uchwały Nr 556/01 Rady Mie
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie obwodu Szkoły podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie ul. Bogedaina 1 oraz uchylenia Uchwały nr 555/01 Rady Miejskiej w Pszczyni
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 44 oraz uchylenia Uchwały Nr 58/99 Rady Miejskiej w Pszczynie
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41 oraz uchylenia Uchwały Nr 57/99 Rady Miejskiej
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5 oraz uchylenia Uchwały Nr 55/99 Rady Miejskiej w Pszczynie
  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie ul. Stefana Batorego 24 oraz uchylenia Uchwały Nr 54/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach ul. Pokoju 2
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego Pszczynie ul. Księżycowa 25
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach ul. Klemensa Szewczyka 74
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach ul. Baziowa 15
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce ul. Henryka Jordana 3A
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 8
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku ul. Szkolna 4
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące ul. Grzegorza Fitelberga 1
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach ul. Anieli Krzywoń 5
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach ul. Męczenników Oświęcimskich 71
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie ul. Powstańców Śląskich 25
  Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 z im. Lucjana Szenwalda w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 39
  Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiejw Pszczynie ul. Katowicka 47
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie ul. Bogedaina 1
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 44
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie ul. Staromiejska 41
  Konsultacje spoleczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5
  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie ul. Stefana Batorego 24