Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854761
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2009 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie udostępnienia pracownikom Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

Zarządzenie Nr 1/2009

Dyrektora  Przedszkola Publicznego nr4 w Pszczynie

z dnia 19 stycznia 2009r.

 

w sprawie udostępnienia pracownikom  Przedszkola Publicznego nr 4

 w Pszczynie

tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

 

 

            Na podstawie art. 941 w związku z przepisami art. 183a do art. 183e ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje:


            § 1.
Udostępnia się pracownikom Przedszkola Publicznego nr4 w Pszczynie tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie tekstu na tablicy ogłoszeń przedszkola.

 

         § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Informację wytworzył: Barbara Worek, Data wytworzenia: 2009-01-19 11:00:19, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-03-26 11:00:46, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-03-26 11:01:24, Ostatnia zmiana: 2009-03-26 11:01:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 675