Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862371
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2011

Artykuły
  Zarządzenie Nr 8/11 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8w Pszczynie z dnia 3.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 8 - KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
  Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie z dnia. 31.10.2011r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych :środków trwałych pozostałych środków trwałych w używaniu ( wyposażenia) i zbiorów
  Zarzadzenie Nr 5 A /2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 03.10.2011r.w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania
  Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 12.lipca 2011 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 4/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani Elżbiety Szklanny-Reclik nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie
  Zarządzenie nr 3 A/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 28.03.2011 r. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola
  Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 w Pszczynie z dnia 21.03.2011 roku w sprawie: rekrutacji dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2011/2012
  Zarządzeni Nr 2/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 04.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Pszczynie "Polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym i ręcznym służąc
  Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie z dnia 04.01.2011 r. Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym i recznym w zakresie ochrony danych osobowych