Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854902
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2011

Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr A / 7 /2011 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 2 września 2011 R. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom
  Zarządzenie nr A/6a/2011 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjne w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku
  Zarząd Nr A/5//2011 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU z dnia 16 MARCA 2011 R. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom PP17 w ZSP w Piasku
  Zarządzenie nr A/4/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku w sprawie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
  ZARZĄDZENIE NR A/3/2011 Dyrektora Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  Zarządzenie A/ 2/2011 Dyrektora Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku Polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do
  ZARZĄDZENIE NR A/1/2011 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich