Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854920
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2007 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

               ZARZĄDZENIE NR 1

                       DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10

  W ĆWIKLICACH Z  DNIA 26.10.2007 r.

 

 

w sprawie: przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.

                 

 

 

Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

(Dz.U. z 2002r. Nr 76. poz. 694 z późń. zm.)

 

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Głównego księgowego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji przeprowadzić

inwentaryzację składników majątkowych: środków trwałych, pozostałych środków trwałych

w używaniu (wyposażenia) i zbioru bibliotecznego w Przedszkolu Publicznym Nr 10

w Ćwiklicach  według stanu  rzeczywistego na dzień 31.10.2007r.

 

§ 2.

Na przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuję – Janinę Balcerowską.

 

§ 3.

 

 

Powołuję zespół spisowy w składzie:

 

        1. Balcerowska  Janina      -  przewodnicząca.

2. Pławecka  Róża              -  zastępca

3. Kowalczyk  Danuta       -   członek

 

 

§ 4.

 

 

Zespół spisowy rozpocznie pracę z dniem 5 października 2007r., zakończy pracę z dniem

16 listopada 2007r. Rozliczenie inwentaryzacji należy zakończyć do 23 listopada 2007r.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: Wanda Kamińska, Data wytworzenia: 2007-10-26 08:50:59, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-03-25 08:51:44, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-03-25 08:52:07, Ostatnia zmiana: 2009-03-25 08:54:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 699