Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854856
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2006 Wersja do druku

Zarządzenie 6/2006 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi w miesiącu listopadzie 2006r w przedszkolu Nr 10 w Ćwiklicach.

ZARZĄDZENIE  NR 6

 

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach

z dnia 06.11 2006 r.

 

w sprawie : obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi  w miesiącu listopadzie  2006r  w przedszkolu Nr 10 w Ćwiklicach.

                  

                  

 

 

Stosownie do art. 31 ust. 1   ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.nr 142 z 2001r., nr 142, poz 1593 ze zmianami ), oraz art. 130 § 2
i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy  (t.j.Dz. U. z 1998r.nr 21,poz.94 ze zm), pracownikom administracji i obsługi obniża się stosownie do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy w listopadzie 2006 roku (za święto przypadające w sobotę –
11 listopad 2006 )

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola wyznacza się następujące dni wolne od pracy dla poszczególnych pracowników:

 

 

     15.11.2006r  -   Balcerowska Janina

     14.11.2006r  -   Jędrysik  Anna

     08.11.2006r   -   Puchałka  Anna

     17.11.2006r   -   Pławecka Róża

     20.11.2006r   -   Kowalczyk Danuta

     16.11.2006r   -  Kowalczyk Mariusz

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                   

 

Podpisy pracowników:                                                                 Pracodawca:

1.

2.

3.

4.

5.

 


Informację wytworzył: Wanda Kamińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-03-25 09:10:49, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-03-25 09:12:15, Ostatnia zmiana: 2009-03-25 09:12:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 615