Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934335
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2011 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach -wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach o długości 30,00 m.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowj na zadanie:Roboty drogowe - podbudowa pod kostkę betonową -plac o pow. 547,12 m2 oraz wykonanie chodnika o pow. 17,70 m2 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zadanie 1. Wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe w SP nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47. Zadanie 2. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w ZS nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont chodnika w SP nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie drenażu - etapI/odcinkiSDG-SDi,SDG-Sd9-Sd4,Sdw1-Sd9/ w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. Świerczewskiego 10.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zagospodarowanie terenu -etap I-wykonanie wjazdu i chodnika w SP nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wycinka drzew przy SP nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP nr 7 w Ćwiklicach-wykonanie ogrodzenia z montażem bramy i furtki o łącznej dlugości 94.00 m.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont schodów zewnętrznych z kamienia w PG nr 1 w Pszczynie przy ul. St. Batorego 24.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont sali lekcyjnej na II piętrze w SP nr 15 w Jankowicach przy ul. Baziowej 15.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Roboty remontowo-budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce przy ul. Jedności 7.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Wykonanie instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji dla dwóch pionów łazienek w segmencie "B" w ZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstwowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny w PP nr4 w Pszczynie przy ul. Narcyzów 30.
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie działu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Jankowicach"
  Ogłoszenie o unieważnieniu na zadanie:Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie .
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zadanie 1-Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku. Zadanie 2-Roboty malarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zadanie 1 - Remont schodów i chodnika w PG nr 4 w Pszczynie . Zadanie 2 - Roboty malarsko-tynkarskie w PG nr 4 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont sanitariatów w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce przy ul. Jedności 7
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Projekt rozbudowy Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont podłogi z ułożeniem paneli podłogowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhoffa 12.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3A.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Przebudowa węzła wodomierzowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wymiana wykładziny podłogowej z remontem podłoża w Zespole Szkól nr 1 w Pszczynie . przy ul. K. Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadania:Zad.1-Roboty malarskie w ZSP w Wiśle Wielkiej,Zad.2-Roboty malarskie w ZSP w Czarkowie,Zad.3-Roboty malarskie w SP 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie; Zad.1- Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w PG nr 1 w Pszczynie, Zad.2-Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w PP nr 2/2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zad 1.Modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach -etap I Zad. 2.Roboty malarskie - mal sal lekcyjnych w SP nr 7 w Cwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Projekt przebudowy klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Malowanie pomieszczeń i wymiana skrzydeł drzwiowych w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zad. nr 1-Roboty malarsko tynkarskie w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, Zad. nr 2-Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Projekt adaptacji mieszkania i klatki schodowej dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 4 w Pszczynie przy ul. Narcyzów 30.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wykonanie przyłącza wody dla Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont sanitariatów i malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach przy ul. K. Szewczyka 74
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na zadanie:Zad.1-Projekt kompleksowego osuszenia piwnic w SP nr 11 w Porębie,Zad.2- Projekt wentylacji pomieszczeń przedszkola w ZSP w Piasku.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian piwnic od strony wschodniej i północnej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1-etap II.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Zad 1. Projekt kompleksowej modernizacji kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie .Zad.2. Projekt kompleksowej modernizacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie.
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: "Przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości najaktualniejszych zagadnień prawnych " w ramach projektu pn. Pszczyńska e- oświata współ
  Ołoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Zad. 1.- Przebudowa sali zajęć i wymiana posadzki na korytarzu II piętra -etap I w SP 18 ,Zad.2- Remont sanitariatów w SP 19, Zad.3-Malowanie pomieszczeń i wym. wykł. w PZE.
  Ogloszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej.Zamówienie publiczne-art.69 PZP-zapytanie o cenę na zadanie:Dostawa prefabrykowanej przepompowni scieków 800 dla SP nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na zadanie: Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3.
  Ogłoszenie o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie oświaty - "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Z
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna w roku 2011 w zakresie:A) robót dekarskich,B) instalacji elektrycznych,C) instalacji wod-kan,c.o. i gaz.