Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934309
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2011 » Ogłoszenia

Artykuły
  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2012. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Rudołtowicach"
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługi szkoleniowe w ramach realizowanego programu "Pszczyńska e-oświata" dla pracowników placówek oświatowych gminy Pszczyna .
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zagospodarowanie terenu przy SP nr 7 w Ćwiklicach - wykonanie ogrodzenia z siatki o długości 30,00 m
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:Roboty drogowe -podbudowa pod kostkę betonową oraz wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie.
  Zamówienie publiczne o waryości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont chodnika w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1 - Wymiana drzwi p.poż. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie. Zadanie 2 - Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie drenażu - etap I przy szkole Podstawowej nr 11 w Porębie
  Zamowienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euru. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wycinke drzew przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie chodnika i wjazdu z kostki betonowej przy SP nr 2 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości ponizej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach - wykonanie ogrodzenia z montażem bramy i furtki.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont sali zajęć na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 15 w jankowicach przy ul.Baziowej 15
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro .Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Roboty remontowe w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont schodów zewnętrznych z kamienia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie przy ul. St.Batorego 24
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie instalacji zimnej wody , ciepłej wody i cyrkulacji dla dwóch pionów łazienek w segmencie B w Zespole szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont elewacji budynku dydaktycznnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul.Katowickiej 47
  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przewóz uczniów z terenu gminy Pszczyna"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenoej na: Malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny w PP nr 4 w Pszczynie przy ul. Narcyzów 30.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: " Wyposażenie działu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Jankowicach ul. Kasztanowa 7"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1 - Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku . Zadanie 2- Roboty malarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont elewacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1. Remont schodów i chodnika w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie. Zadanie 2 - Roboty malarsko tynkarskie w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce
  Zamówienie publiczne o wartosci poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont sanitariatów w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Studzionce
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont podłogi z ułożeniem paneli podłogowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul. zamenhoffa 12
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę węzła wodomierzowego w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekt rozbudowy Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3
  Zamówienie publiczne o warości poniżej 14 000 euro. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę wykładziny podłogowej w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty malarskie w ZSP w Wiśle Wielkiej , ZSP w Czarkowie i SP nr 2 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę okien drewnianych na okna z PVC w Publicznym Gimnazjum nr 1 i Publicznym Przedszkolu nr 2/2 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Modernizację instalacji elektrycznej i malowanie sal zajęć nr 7 i 8 w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na roboty malarsko tynkarskie w zespole Szkół nr 2 w Pszczynie i w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Malowanie pomieszczeń i wymiana skrzydeł drzwiowych w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Projekt przebudowy klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie projektu adaptacji mieszkania i klatki schodowej dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 4 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 euro : Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie przyłacza wody dla Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowicach
  Zamówienie publiczne ponizej 14000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont sanitariatów w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowa 27
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont sanitariatów i malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach przy ul. K. Szewczyka 74
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie 1. - Projekt kompleksowego osuszenia piwnic w SP nr 11 w Porębie . zadanie 2 - Projekt wentylacji pomieszczeń przedszkola w w ZSP w Piasku
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie drenażu i izolacji pionowej scian piwnic od strony wschodniej i północnej budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul.Bogedaina 1 - etap II
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu Wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości najaktualniejszych zagadnień prawnych w ramach projektu pn. Pszczyńska e- oświata współfinansowanego ze środków
  Przetarg nieograniczony na: Projekty kompleksowej modernizacji kotłowni gazowych w Zespole Szkół nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie
  Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna w roku 2011.
  Zamówienie publiczne w trybie art. 69 Pzp. Dostawa prefabrykowanej przepompowni ścieków 800 dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej nr 47.
  Zamówienie publiczne o wartości o wartości poniżej 14 000 euro: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3 a
  Przetarg nieograniczony na : 1. Przebudowa sali zajęć i wymiana posadzki w SP nr 18 w Pszczynie. 2. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach. 3. Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny w pok. nr 114 w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji
  Ogłoszenie o zamiarze zawaria umowy na usługi szkoleniowe oraz zakup oprogramowania w ramach realizowanego programu "Pszczyńska e-oświata" dla pracowników placówek oświatowych gminy Pszczyna oraz pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.
  Zarządzenie Nr PZE/9 /11 Burmistrza Pszczyny z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie oświaty - "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno