Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854802
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 19 w Brzeźce » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2009 Wersja do druku

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach w 2009 roku.

 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach

w 2009 roku.

 

1. Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 19 lutego 2009 r.                     w sprawie udostępniania pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.                                                     

 

2. Zarządzenie Nr 2/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 23 czerwca 2009 r.                   w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

3. Zarządzenie Nr 3/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 13 lipca 2009 r.                 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi                                        Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach.

 

4.  Zarządzenie Nr 4/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 30 września 2009 r.                               w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

5.  Zarządzenie Nr 5/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 19 października 2009 r.       w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach.

 

6.      Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów,            na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skali ocen pracowników samorządowych                         Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach.

 

7.      Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 23 października 2009 r.                  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 

8.      Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach z dnia 11 grudnia 2009 r.        w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi                                                Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach.

 


Informację wytworzył: Elżbieta Famulok, Data wytworzenia: 2010-12-06 08:59:21, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2010-12-06 08:59:25, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2010-12-06 09:01:22, Ostatnia zmiana: 2010-12-06 09:01:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 702