Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854828
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2010

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 5/2010 DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 W PSZCZYNIE Z DNIA 22.12..2010 ROKU. W sprawie : wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Publicznym N8 w Pszczynie. Na podstawie art. 69, ust. 1, pkt. 3 Ustawy
  Zarządzenie Nr 4 /2010 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Pszczynie z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego nr 8
  Zarządzenie Nr 3 /2010 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie z dnia..29.10.2010 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych :środków trwałych pozostałych środków trw
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 W PSZCZYNIE z dnia …18 czerwca 2010…………………. w sprawie : powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani Patrycji Furtok nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publiczn
  Zarządzenie Nr 1 /2010 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Pszczynie z dnia 4 maja 2010 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego nr 8