Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858672
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2009

Artykuły
  Zarządzenie Nr 7 /2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 w Pszczynie z dnia 9. 12. 2009 . w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola publicznego nr 8 w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 6 /2009 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Pszczynie z dnia 2 listopada 2009 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego nr 8
  Zarrządządzen Nr 5 /2009 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie z dnia..29.10.2009 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych :środków trwałych pozostałych środków trwałych w używaniu ( w
  Zarządzenie Nr 4 z dnia 30 września 2009 r. DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 W PSZCZYNIE w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Zarządzenie Nr 3 /2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 w Pszczynie z dnia 14. 08. 2009 . w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola publicznego nr 8 w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie udostępnienia pracownikom Przedszkola Nr8 w Pszczynie. tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
  Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym w Pszczynie