Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865878
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2010 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie: Remont sali gimnastycznej z wymianą posadzki sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 47.
  Ogloszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wymiana wykładziny podlogowej z remontem podłoża w ZS nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ZSP w Studzienicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Włączenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w SP nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Lagalizacja gazomierzy w PG nr 4 i ZS nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Malowanie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu basenu w PG 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana drzwi przeciwpożarowych w placowkach oświatowych Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Przegląd instalacji gazowych/z wyłączeniem kotlów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotlów c.o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Roboty malarsko tynkarskie w ZS nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zad .1-Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w PG nr 1 w Pszczynie, Zad.2- Roboty remontowe w pom. piwnicy w PG nr 1 w Pszczynie, Zad.3- Roboty malarsko tynkarskie w ZS nr 2 .
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na zadanie:Zad. 1,Zad.3 -Roboty ogólnobudowlane w SP 6, SP 16, Zad. 2, zad. 4, Zad. 5 Malowanie pomieszczeń w SP9,SP 10, SP 14.
  Informacja o ofertach zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na zadanie: Projekty placów zabaw o pwierzchni 240 m 2i 500 m 2 przy placowkach szkolnych Gminy Pszczyna w ramach programu "Radosna szkoła".
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych w ZS 1 w Pszczynie.
  Ogloszenie wyniku zaproszenia do złozenia oferty cenowej na zadanie:Zad.1- Wymiana wykładziny podlogowej w PP 8 w Pszczynie, Zad.2- Malowanie sal zajęć w PP 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zad.1 -Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w PG 4 w Pszczynie, Zad.2-Wymiana okien drewnianych na okna z PCv w PP 17. w Piasku.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP nr 7 w Ćwiklicach z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian zewnętrznych - Etap II.
  Ogloszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie drenażu terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP nr 13 w Wiśle Małej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Pełnienie obowiązkow inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Dostawę i montaz drzwi wewnetrznych z PCV w PG nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna w zakresie A) robót dekarskich B) instalacji elektrycznych c) instalacji wod.- kan, c.o. i gaz.