Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865989
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2010 » Ogłoszenia

Artykuły
  Przetarg nieograniczony na : Remont sali gimnastycznej z wymianą posadzki sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul.Katowickiej 47
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na : Wymiana wykładziny podłogowej z remontem podłoża w salach 22 i 23 w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ZSP w Studzienicach przy ul. K.Szewczyka 74
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ZSP w Studzienicach przy ul. K.Szewczyka 74
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euo . zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Włączenie instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w SP nr 2 w Pszczynie
  " Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do szkół."
  Przetarg nieograniczony na przewóz uczniów z terenu Gminy Pszczyna do Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Publicznego Przedszkola Nr 21 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej Nr 18 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach w roku szkolnym 2
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Malowanie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu basenu w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 39
  Zamówienie publiczne o wartosci poniżej 14 000 euro : Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Legalizację gazomierzy w PG nr 4 i ZS nr 2
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro : zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wymianę drzwi przeciwpożarowych w placówkach oświatowych Gminy Pszczyna
  Zamówienie publiczne poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przegląd instalacji gazowych/ z wyłączeniem kotlów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotlów c.o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Zamówienie publiczne poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty malarsko - tynkarskie w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe i wymianę okien w PG nr 1 i ZS nr 2 w Pszczynie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie : "Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach".
  Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty ogólnobudowlane remontowe w placówkach : ZSP w Czarkowie , ZSP w Łące, ZSP w Studzienicach, ZSP w Piasku , ZSP w Wiśle Wielkiej
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wymiana wykładziny w salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul.K.Wielkiego 5.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro : Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zadanie nr 1 : Wymiana wykładziny w PP nr 8 w Pszczynie. Zadanie nr 2 : Malowanie sal zajęć w PP nr 4 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro : Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Projekty placów zabaw przy placówkach szkolnych Gminy Pszczyna w ramach programu "Radosna szkoła".
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro : Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej na : Wymiana okien drewnianych na okna PCV /okna - materiał inwestora/ w P.Gimnazjum nr 4 w Pszczynie i w P.Przedszkolu nr 17 w Piasku
  Przetarg nieograniczony na: Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian zewnętrznych - etap II.
  Zamówienie o wartosci poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Przetarg nieograniczny na: Wykonanie drenażu terenów sportowo- rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej.
  Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej na: Dostawę i montaż drzwi z PCV w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce przy ul. Jordana 3
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Usuwanie awarii w obiektaxch oświatowych Gminy Pszczyna w zakresie robót dekarskich. instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan,c.o. gaz..