Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858663
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Zasiłek szkolny » 2009 Wersja do druku

Informacja


dot. zasiłku szkolnego – 2009 r.

 

        Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. klęski żywiołowej, śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) i innych, szczególnych okoliczności. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zm.);
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950 ).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903 ).

Wniosek do pobrania w siedzibie PZE i na stronie internetowej: www.pze.bip.net.pl                       
Telefon kontaktowy: (032) 210-21-93

W załączeniu:

- Wzór wniosku

- Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

- Uchwała nr X/105/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów  zamieszkałych na terenie  Gminy Pszczyna.

Załączone dokumenty
  WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO (82.5kB) pobierz pokaż
  zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (26.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.1 (86.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.3 (50.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.4 (51.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.5 (48.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str. 2 (25.4kB) pobierz pokaż
  062-2-09 (559.3kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2009-06-23 13:58:30, Wprowadził do systemu: Wilk, Data wprowadzenia: 2009-06-23 13:59:24, Zatwierdził do publikacji: Wilk, Data publikacji 2009-06-23 14:16:39, Ostatnia zmiana: 2009-06-30 08:57:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 991