Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862345
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach » Zarządzenia dyrektora

Kategorie
  Zarządzenia 2014 (5)
  Zarządzenia 2015 (14)
  Zarządzenia 2016 (10)
  Zarządzenia 2017 (7)
  Zarządzenia 2018 (1)
Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 8/2008 w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
  Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2008 z dnia 01.02.2008 r.
  ZARZĄDZENIE NR 6/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach
  Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach
  Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy przez pracownika zatrudnionego w szkole z tytułu podróży służbowej na obs
  Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w SP - 15 w Jankowicach.
  ZARZĄDZENIE NR 1/2008 w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
  Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie udostępnienia pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jankowicach tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.