Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2707867
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łące » Zarządzenia

Kategorie
  Zarządzenia 2014 (2)
  Zarządzenia 2015 (0)
  Zarządzenia 2016 (0)
  Zarządzenia 2017 (12)
Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr 18/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
  ZARZĄDZENIE nr 17/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
  ZARZĄDZENIE nr 16/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 21 maja 2018r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do oceny i likwidacji składników w bibliotece w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące
  ZARZĄDZENIE nr 15/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 18 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące
  ZARZĄDZENIE nr 14/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 18 maja 2018r. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  ZARZĄDZENIE nr 13/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej
  ZARZĄDZENIE nr 12/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  Zarządzenie Nr 8/08/09 w sprawie udostępnienia pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
  Zarządzenie Nr 7/08/09 w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.
  Zarządzenie Nr 4/08/09 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące
  Zarządzenie Nr 3/08/09 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łące