Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854919
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2009

Artykuły
  Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.
  Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
  Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE) w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2008 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie powołania zespołu projektu " Otwórzmy dzieciom drzwi" realizowanego w ramach Priorytetu IX działania 9.1.1 Programu
  Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2008 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie powołania zespołu projektu „ Otwórzmy dzieciom drzwi” realizowanego w ramach Priorytetu IX działania 9.1.1 Program
  Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie w sprawie powołania komisji dla oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych tj. dowody księgowe (zadania własne) - dochody własne [środki specjalne] wytworzone w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w
  Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE) w Pszczynie.
  Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skali ocen pracowników samorządowych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE)
  Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.
  Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE) w Pszczynie
  Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie udostępnienia pracownikom Pszczyńskiego Zarządu Edukacji tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
  Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania "Jednolitego rzeczowego wykazu akt"
  Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert w ramach projektu "Otwórzmy dzieciom drzwi" realizowanego w ramach Priorytetu IX działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki