Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865872
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2009 » Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieogr. na :„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową, adaptacją piwnic na szatnię z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic Szkoły
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Zagospodarowanie terenu -etap-I-wykonanie wjazdu i chodnika w SP nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Usuwanie skutków zalania pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na: Zadanie 1-Roboty ogólnobudowlane-remont sali zajęć w SP nr 19.Zadanie 2- Roboty ogolnobudowlane-remont ściany w hali namiotowej w ZS nr 1.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do żłożenia oferty cenowej na zadanie : Budowa piłkochwytu w PG nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej.Zapytanie o cenę-art.69 Pzp na:Dostawa okien z PCV dla PG 4 w Pszczynie i ZSP w Piasku.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na:Wycinka drzew przy ZSP (SP 10) w Piasku i SP11 w Porębie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wycinka drzew przy ZSP(SP 10) w Piasku i SP 11 w Porębie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Zadanie I-Włączenie wewn. instalacji kan. sanit.w ZS2.Zadanie II-Włączenie wewn. instalacji kanaliz. w PP 8.Zadanie III-Włączenie wewn. instalacji kanaliz. w SP18 i PP21.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych w PG nr 1 w Pszczynie i w ZSP w Studzienicach.Dostawa i montaz drzwi metalowych w PP nr 21 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa przyziemia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 połączonej ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń przyziemia.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Adaptacja budynku mieszkalnego dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowicach oraz przebudowa części pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont elewacji w PGnr 5, Izolację odcinka ścian zewn. w SP nr 12, Wykonanie posadzki w kotłowni w PP nr 14 w Studzionce.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Przewóz uczennicy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej"
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Przegląd instalacji gazowych/z wyłączeniem kotłów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszeniie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont elewacji w PG5,izolację odcinka ściany w SP 12, Wykonanie posadzki w PP nr 14.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w PG nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie obowiązków inspektora branży drogowej -Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w PG 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : "Wykonanie ogrodzenia od strony prywatnej posesji w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie".
  ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na przewoz uczniów do szkół
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Malowanie pomieszczń w SP nr 8 w Rudołtowicach i PP nr 19 w Jankowicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont pomieszczenia kuchni w PP nr 2/2 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 3.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do piłki ręcznej i koszykówki w PG nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Malowanie pomieszczeń kuchni,sekretariatu, gabinetu i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Adaptacja dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym (SP nr 9) w Łące.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Malowanie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Pszczynie przy ul. J. Kupca.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej w zakresie wykonania chodnika z kostki betonowej i remontu ścian pochylni dla niepełnosprawnych.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Roboty remontowe w sali nr 1 w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wymiana wykładziny podłogowej z remontem podłoża w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Remont elewacji i dachu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Dostawa i montaż drewnianych obudów grzejników do Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 21.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Budowa sali gimnastycznej z zapleczem - jako rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń - pod klucz.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wymianę drzwi wejściowych do Publicznego Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Remont sanitariatów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach przy ul. K. Szewczyka 74.
  Ogłoszeniw wyniku przetargu nieograniczonego na:Budowa sali gimnastycznej z zapleczem - jako rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach przy ul. A. Krzywoń -pod klucz.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Zadanie I-Modernizacja wentylacji w zmywalni w ZS nr 2 w Pszczynie ,Zadanie II-Wentylacja mechaniczna dla sali gimnastycznej w PG nr 5 w Studzionce.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:Wykonanie ogrodzenia placu zabw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie .
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do oferty cenowej na: Ułożenie płytek gresowych na schodach wewnętrznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w SP nr 18 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Malowanie kuchni wraz z zapleczem w ZS nr 2 w Pszczynie.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do żłożenia oferty cenowej:Zadanie I i II-Włączenie wewn. instalacji kanalizacji sanit.do sieci kanaliz. w SP nr 1 i PG nr 1 w Pszczynie.
  Ułożenie kostki betonowej wokół boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5
  "Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian zewnętrznych - etap I."
  " Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego".
  "Renowacja boiska do piłki ręcznej - etap I przy Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej".
  Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna w zakresie: A) robót dekarskich B) instalacji elektrycznych C) instalacji wod -kan, co i gaz".
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieogr. na :„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową, adaptacją piwnic na szatnię z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic Szkoły P